Prikkels

Illustraties voor een magazine over cultuur op school.

‘Muziek doet meer.’
Over het belang van muziekonderwijs. Muziek verdwijnt vaak
ten onrechte naar een hoekje van het lesrooster.

‘De kleefkracht van cultuur.’
Een goed groepsklimaat creëren met cultuur.

‘Verschil mag er zijn.’
Willen we op school niet eigenlijk het liefst meisjes? Over recht doen aan verschillen in aanleg tussen jongens en meisjes.

‘Indrukken uitdrukken.’
Een pleidooi voor meer spelen, onvoorspelbaarheid en een grotere rol voor de kunstvakken, omdat juist die vaardigheden ontwikkelen die kinderen nodig hebben in de 21ste eeuw.

‘Nee heb je.’
Ook zonder geld kun je een stuk verder komen dan je dacht, door open vragen te stellen aan je community.